Đền lăng sương- di tích lịch sử quốc gia

5 - 1 đánh giá

Đền Lăng Sương – Di tích cấp quốc gia

Đền Lăng Sương là một di tích lịch sử cấp Quốc Gia thuộc xã Trung Nghĩa- huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ.Đây là ngôi đền duy nhất ở Việt Nam thờ cả gia đình Đức Thánh Tản và cũng là nơi gốc trong hệ thống các di tích thờ Đức Thánh Tản ở Việt Nam.

Đền Lăng Sương còn có tên là đền Thánh Mẫu-thờ thân mẫu của Thánh Tản Viên.Thánh Tản Viên là con rể của Vua Hùng Vương Thứ 18 gắn liền với truyền thuyết vua Hùng kén rể nhường ngôi báu dẫn đến cuộc đọ sức quyết liệt giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Thảnh Tản Viên còn đứng đầu trong tứ bất tử,được coi là thượng đẳng tối linh trong tin ngưỡng dân gian Việt Nam.

Đến với đền Mẫu,chúng ta còn thấy một linh vật là “đá quỳ”.còn in dấu chân,bàn tay, đầu gối Thánh Mẫu quỳ khi sinh thành Thánh Tản Viên bên giếng nước Thanh Thiên trong mát quanh năm.

Lăng Sương còn là địa danh sinh ra Mẹ Âu Cơ,và cũng là nơi Lạc Long Quân và Âu Cơ gặp nhau nên duyên vợ chồng sinh bọc trăm trứng nở trăm con- nguồn gốc của dân tộc Việt Nam. Mẹ Âu Cơ được coi là tổ Mẫu- người Mẹ huyền thoại của Dân Tộc Việt Nam.

Đền Lăng Sương  bao gồm nhiều công trình kiến trúc như : Miếu Hai Cô, Giếng Thiên Thanh, nhà Bia, nhà Võng, 2 tòa tả mạc, hữu mạc, đền chính và Lăng Thánh Mẫu.

Đây là một quần thể  kiến trúc có liên quan chặt chẽ với nhau và có mối quan hệ mật thiết với khu di tích lịch sử đền Hùng.Với những giá trị lịch sử văn hóa và tâm linh sâu sắc. Di tích đền Lăng Sương đã được lập quy hoạch tổng thể ,được xây dựng và tôn tạo khang trang nhằm bảo tồn và phát  huy những giá trị của di tích.

 

scrolltop